Mitat saatavana PVC-putkina (2023)

LosPVC putketNe ovat erinomainen vaihtoehto putkiasennuksiin, koska ne ovat erittäin kestäviä, helppoja työstää ja myös erittäin taloudellisia. Näitä putkia valmistetaan erikokoisina erilaisiin tarpeisiin.

Kokojen välilläsaatavillaPVC-putkista erottuvat ne, joita markkinoidaan halkaisijaltaan 1/2 - 4 tuumaa. Toisaalta putken pituudet voivat vaihdella 1,2 metristä 10 jalkaan (3 metriin).

PVC-putkia myydään rullina tai leikattuina putkina. Leikattuja putkia myydään eripituisina ja -halkaisijaisina, kun taas rullia myydään 30 jalkaa (9 metriä). Putket voi ostaa eri väreinä, kuten valkoisena, harmaana ja mustana.

PVC-putket ovat korroosionkestäviä ja niillä on pitkä käyttöikä. Niiden asennus on yksinkertaista ja niitä voidaan käyttää kotitalouksissa ja kaupallisissa projekteissa. Lisäksi PVC-putkilla on erinomainen lämmönkestävyys, mikä tekee niistä ihanteellisia käytettäväksi kuumissa ilmastoissa.

PVC-putket ovat erinomainen vaihtoehto putkitöihin kestävyytensä, monipuolisuutensa ja kestävyytensä ansiosta. PVC-putkia voi ostaa erilaisinatoimenpiteet, halkaisijat ja pituudet, kaikkiin tarpeisiin. Lisäksi niitä löytyy eri väreissä.

Minkä kokoisia PVC-putkia on saatavilla?

LosPVC putketNe ovat suosittu valinta erilaisiin putkitöihin, koska ne tarjoavat luotettavan kestävyyden ja korroosionkestävyyden. Ne on valmistettu polyvinyylikloridista (PVC), muovimateriaalista, joka kestää lämpöä, kemikaaleja ja kosteutta. Näitä putkia löytyy eri kokoisina, erittäin pienestä halkaisijaltaan suurempiin. Yleisimmät PVC-putkien mitat vaihtelevat ulkohalkaisijan (tuumina) ja seinämän paksuuden (mitattuna millimetreinä) mukaan.

LosulkohalkaisijatYleisimmät PVC-putket ovat 1/4 tuuman ja 12 tuuman välillä ja yleisimmät seinämänpaksuudet vaihtelevat 1,5–3 mm. Pienempiä ulkohalkaisijoita käytetään ensisijaisesti kotimaisissa projekteissa, kun taas suurempia ulkohalkaisijoita käytetään suuriin teollisuusprojekteihin. Kylmävesiputkissa käytetään yleensä ohuempia paksuuksia, kun taas kuumavesiputkissa käytetään paksumpia.

Toinen tärkeä huomioitava toimenpide onpituusputkesta. PVC-putkia on saatavana jopa 6 metrin pituisina. Nämä pituudet mitataan jalkoina ja pyöristetään lähimpään mittaan. Jotkut putket toimitetaan myös lyhyemmissä osissa, mikä voi olla hyödyllistä pienemmissä projekteissa.

PVC-putket ovat monipuolinen ja hyödyllinen materiaali moniin LVI-projekteihin. Niitä on saatavana eri kokoisina, pienistä suuriin ulkohalkaisijoihin, ja pituudeltaan jopa 6 metriä. Tämä tarkoittaa, että jokaiseen projektiin löytyy sopiva PVC-putki.

Mitkä ovat PVC-putkien mitat?

LosPVC putketNiitä käytetään yleensä viemäröintiin, hulevesien viemäriin, putkiin, kasteluun ja vesihuoltoon. Näitä putkia löytyy erilaisistatoimenpiteet, koot ja paksuudet riippuen siitä, mihin käyttötarkoitukseen haluat antaa.

PVC-putkia on eri halkaisijaltaan, pienimmästä 4 cm:stä suurimpaan 110 cm:iin. Näitä putkia on saatavana eri paksuuksina, ohuimmasta 0,5 mm paksuimpaan 7 mm:iin. Näitä putkia voi ostaa eri muodoissapituusasteet, lyhyimmistä 1 metrin pituisista pisimpiin 10 metrin pituisiin.

PVC-putkia voi ostaa myös eri kokoonpanoissa, kuten suorina, kaarevina, kulmaputkina, venttiilinä, kaksoiskiylänä, putkina jne. Näin käyttäjä voi mukauttaavoittotiettyyn sovellukseen, johon sitä käytetään.

Lisäksi PVC-putkia voi ostaa myös eri väreissä, kuten valkoinen, musta, harmaa, sininen, vihreä, keltainen jne. Näin käyttäjä voi valita käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivan värin.

PVC-putket ovat erinomainen vaihtoehto moneen käyttötarkoitukseen, sillä niitä on saatavilla eri kokoisina, paksuisina, pituuksina ja kokoonpanoina, ja niitä on myös saatavilla eri väreissä. Näin käyttäjä voi valita käyttötarkoitukseensa parhaan putken.

Mitkä ovat suurimmat saatavilla olevat PVC-putkien koot?

LosPVC putketNe ovat teollisuudessa ja rakentamisessa hyvin yleisesti käytetty putkityyppi kestävyytensä, monipuolisuutensa ja alhaisten kustannustensa vuoksi. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi niitä käytetään monissa sovelluksissa juomaveden kuljetuksesta jätteiden kuljettamiseen. Näitä putkia valmistetaan erikokoisina, mikä tekee niistä monipuolisia erilaisiin projekteihin. PVC-putkien suurimmat koot ovat yleensä 8 - 24 tuumaa ulkohalkaisija (OD).

LosPVC putket8-24 tuuman ulkohalkaisija (OD) on saatavana eri seinämäpaksuuksina. Näitä putkia voidaan valmistaa seinämäpaksuuksilla 0,125 - 0,5 tuumaa. Näitä putkia voidaan valmistaa myös erilaisinaPVC-laatuja, matalapaineisesta PVC-laadusta korkeapaineiseen PVC-laatuun. Tämä tarkoittaa, että PVC-putkia voidaan valmistaa vastaamaan sovelluksen erityistarpeita.

Lisäksi,PVC putket8-24 tuuman ulkohalkaisija (OD) on saatavana eri pituuksina. PVC-putkia voidaan valmistaa jopa 12 metrin pituisina. Tämä tekee PVC-putkista sopivia erilaisiin rakennusprojekteihin juomaveden kuljetuksesta jätteiden kuljettamiseen. Tämä tarkoittaa myös, että PVC-putket, joiden ulkohalkaisija on 8–24 tuumaa (OD), sopivat useisiin eri käyttötarkoituksiin.

Yhteenvetona,PVC putketMarkkinoilla saatavilla olevat suurimmat ovat yleensä ulkohalkaisijaltaan 8-24 tuumaa (OD). Näitä putkia on saatavana eri seinämäpaksuuksina, 0,125 - 0,5 tuumaa. Näitä putkia on saatavana myös eri PVC-laatuina, matalapaineisesta PVC-laadusta korkeapaineiseen PVC-laatuun. Näitä putkia on saatavana myös eri pituuksina, 12 metristä pidempään. Tämä tarkoittaa, että PVC-putket, joiden ulkohalkaisija on 8–24 tuumaa (OD), sopivat useisiin eri käyttötarkoituksiin.

Mitä kokoja on saatavana PVC-putkista?

LosPVC putketNiitä käytetään monenlaisiin tarkoituksiin teollisuudessa ja kodissa. Nämä putket ovat korroosionkestäviä, helppoja asentaa ja edullisia. PVC-putkia on saatavana useissa eri kokoluokissa pienistä 1/4 tuuman putkista suuriin halkaisijaltaan 36 tuuman putkiin. Nämä mitat vaihtelevat eri valmistajilla ja voivat olla saatavilla tietyille tuotteille.

PVC-putkia on saatavana eri halkaisijoilla ja pituuksilla. Halkaisijat vaihtelevat 1/4 - 36 tuumaa. The1/4 tuuman putketNe ovat pienimmät saatavilla olevat ja niitä käytetään tee-se-itse-projekteihin, kuten vesi- tai viemäriputkien asentamiseen keittiöön tai kylpyhuoneeseen. Halkaisijaltaan 36 tuuman putket ovat suurimpia ja niitä käytetään teollisissa projekteissa. Näitä putkia voidaan käyttää myös perustusten rakentamiseen, sähkön ohjaamiseen ja muihin käyttötarkoituksiin.

Pituudet vaihtelevat myös valmistajan ja tuotetyypin mukaan. Jotkut valmistajat tarjoavatPVC putketlyhyinä pituuksina, kuten 20-48 tuumaa. Nämä ovat ihanteellisia pieniin tee-se-itse-projekteihin, kuten viemäriputken asentamiseen keittiöön. Muut valmistajat tarjoavat pidempiä PVC-putkia, kuten 10 jalkaa tai enemmän, joita käytetään teollisuusprojekteissa tai rakennusten perustuksissa. Jotkut yritykset tarjoavat myös valmiiksi leikattuja PVC-putkia kaikkiin tarpeisiin.

PVC-putkia on saatavana useassa eri koossa. Nämä mitat vaihtelevat valmistajan ja tuotetyypin mukaan. Halkaisijat vaihtelevat 1/4 tuumasta 36 tuumaan halkaisijaltaan, kun taas pituudet vaihtelevat 20 - 48 tuumasta 10 jalkaan tai enemmän. Näitä putkia voi olla saatavana myös valmiiksi leikattuina pituuksina kaikkiin tarpeisiin. Nämä mitat varmistavat, että käyttäjät löytävät oikean koon mihin tahansa projektiin.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 19/10/2023

Views: 5323

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.